Categories
Tổng quan về bảo hiểm sức khoẻ Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm sức khỏe nào chi trả cho Covid?

Covid đã được tuyên bố là đại dịch thế giới bởi WHO vào ngày 11/3/3020. Tại Việt Nam, hiện mọi chi phí xét nghiệm, điều trị đều được nhà nước chi trả. Tuy nhiên, với các khách hàng mua bảo hiểm, mọi người vẫn quan tâm xem khả năng chi trả của bảo hiểm sức khỏe tự nguyện như thế nào (trong trường hợp ngân sách của nhà nước bị quá tải vì dịch bệnh). Bài viết này xin đưa ra một số thông tin liên quan (cập nhật đến ngày 28/5/2021) như sau:

  • Bảo hiểm sức khỏe VBI: không chi trả cho Covid, vì nó thuộc dịch bệnh được công bố, nằm trong điều 3, phần I. Các điểm loại trừ chung.
  • Bảo Việt An Gia: Dịch bệnh cũng thuộc phạm vi loại trừ được đề cập đến trong Điều 8, Phần 6. Các Điểm loại trừ chung. Theo đó thì các dịch bênh bao gồm SARS, H5N1, Ebola được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị loại trừ. Tuy nhiên, theo chỉ đạo nội bộ của Tổng Công ty Bảo Việt, hiện tại, do chi phí điều trị Covid đều được nhà nước chi trả, Khách hàng tham gia Bảo Việt An Gia mới hoặc tái tục, nếu bị nhiễm covid, đều được bảo hiểm ở 2 quyền lợi là trợ cấp nằm viện và tử vong (nếu có mua bảo hiểm sinh mạng).
  • Bảo Việt Intercare: Điểm loại trừ số 23, Phần 4 Những điểm loại trừ chung trước đây cũng giống hệt như điều khoản này ở Bảo Việt An Gia. Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, khi dịch bệnh covid hoành hành, nhu cầu Khách hàng mua bảo hiểm tăng vọt, để tránh rủi ro về phía công ty, nên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã làm rõ điểm loại trừ số 23 này, đưa ra phụ lục với mỗi Hợp đồng Bảo Việt Intercare mới hoặc tái tục, theo đó quy định loại trừ tất cả các dịch bệnh được công bố, (nghĩa là không bảo hiểm cho covid).
  • Bảo hiểm sức khỏe Liberty: trong điều khoản các sản phẩm hiện tại, không có điều khoản loại trừ do dịch bệnh
  • Pacific Cross: điều khoản sản phẩm không loại trừ covid, miễn là khách hàng không mắc bệnh trước khi mua là vẫn được bảo hiểm theo các hạn mức của mình. Cái tốt của sản phẩm này còn là ở chỗ Khách hàng luôn được đảm bảo tái tục.

Hiện dịch bệnh covid đã và đang khiến Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung phải gồng mình chống chọi. Hy vọng rằng cơn bão này sẽ sớm qua nhanh để mọi hoạt động được quay trở về bình thường.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.