Tuyển dụng

  • Bạn yêu thích làm việc trong ngành bảo hiểm?
  • Bạn hiểu thấu được giá trị của bảo hiểm và muốn truyền tải sự cần thiết của nó đến mọi người dân?
  • Bạn coi trọng quyền lợi của Khách hàng trên hết?
  • Bạn có sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của Khách hàng?
  • Bạn sẽ chăm chỉ học tập và nghiên cứu sản phẩm?
  • Bạn cam kết tư vấn trung thực mọi đặc tính của sản phẩm cho khách hàng?
  • Bạn sẽ tìm chọn và giới thiệu cho Khách hàng gói bảo hiểm phù hợp nhất với họ, chứ không cố bán sản phẩm mình đang có?
  • Bạn không muốn bị áp đặt doanh số? Không lo mất code nếu không có doanh thu?
  • Bạn muốn có nhiều lựa chọn cho khách hàng của mình?
  • Bạn làm vì yêu nghề và mong muốn cống hiến?

 

Nếu bạn có các đặc điểm trên và mong muốn cộng tác với mình trong công việc này, bạn có thể điền form dưới đây để chúng mình có thể trao đổi thêm nhé!

Form đăng ký