Categories
Tin tức bảo hiểm

Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là gì? Đặc điểm và cách giải quyết 

Hiện nay, bảo hiểm là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu tổn thất tài chính khi gặp rủi ro. Trong đó, bảo hiểm tài sản có những trường hợp bảo hiểm trùng khiến nhiều người vẫn chưa biết cách giải quyết đối với vấn đề này. Vậy để có thể hiểu rõ bản chất của bảo hiểm trùng là gì? cũng như những đặc điểm và cách giải quyết bảo hiểm trùng. Mời bạn hãy cùng Giải pháp Bảo hiểm theo dõi trong bài viết sau đây.

bảo hiểm trùng

I. Khái niệm bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản?

Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là trường hợp một đối tượng bảo hiểm được bảo đảm đồng thời bằng nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một rủi ro với các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau. 

Những hợp đồng bảo hiểm này thường có điều kiện và thời hạn bảo hiểm trùng nhau, đồng thời tổng số tiền bảo hiểm từ tất cả những hợp đồng này thường lớn hơn giá trị của đối tượng bảo hiểm đó. 

Bên cạnh đó, bảo hiểm trùng còn là việc một tài sản được mua bảo hiểm hai hay  nhiều lần cho cùng một lợi ích bảo hiểm, đồng thời có chung một rủi ro. Hay nói cách khác, bảo hiểm trùng là việc mua bảo hiểm nhiều lần cho cùng một quyền lợi bảo hiểm.

II. Những đặc điểm của bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm trùng là loại bảo hiểm có các đặc điểm cụ thể như sau:

– Một đối tượng tham gia bảo hiểm được bảo vệ bởi ít nhất từ 2 hợp đồng bảo hiểm trở lên, mà bên mua tham gia bảo hiểm giao kết với một hoặc nhiều công ty hay doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau.

– Hợp đồng bảo hiểm trùng sẽ cùng chịu trách nhiệm bảo hiểm cho các quyền lợi hay rủi ro hoặc các đối tượng chung.

– Các hợp đồng bảo hiểm trùng cùng chịu trách nhiệm bảo vệ và bồi thường với cùng một tổn thất chung mà đối tượng được bảo hiểm không may gặp phải.

bảo hiểm trùng là gì

III. Tìm hiểu phương thức giải quyết khi giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng

Phương thức giải quyết khi các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng đã được pháp luật hiện hành quy định rõ tại:

Khoản 2 Điều 44 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010, cụ thể như sau: 

“2. Trong trường hợp các bên cùng giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo đúng tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã thực hiện giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản”.

bảo hiểm trùng

IV. Những tiêu chí phân biệt bảo hiểm trùng và đồng bảo hiểm

Tiêu chí Bảo hiểm trùng Đồng bảo hiểm
Định Nghĩa Bên mua bảo hiểm sẽ giao kết với 2 hoặc nhiều công ty hay doanh nghiệp bảo hiểm về một hợp đồng bảo hiểm, đồng thời áp dụng cho cùng đối tượng, điều kiện và sự kiện bảo hiểm. Rủi ro sẽ được phân tán theo chiều ngang, thông qua việc nhiều công ty hay doanh nghiệp bảo hiểm cùng tham gia bảo hiểm cho 1 đối tượng.

Những tổn thất mà đối tượng này có thể gặp phải sẽ được chịu trách nhiệm bồi thường bởi các công ty hay doanh nghiệp tham gia hợp đồng đồng bảo hiểm, theo đúng tỷ lệ đã thoả thuận.

Bên Bồi thường trực tiếp Mỗi công ty hay doanh nghiệp có giao kết với bên mua bảo hiểm chỉ thực hiện bồi thường số tiền theo đúng như tỷ lệ trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả hợp đồng đã giao kết trong bảo hiểm trùng. Đồng thời, tổng số tiền mà bên mua bảo hiểm trùng nhận được sẽ không vượt quá giá trị tài sản thực tế. Bên được bảo hiểm khi gặp phải rủi ro sẽ nhận bồi thường trực tiếp từ những công ty tham gia hợp đồng bảo hiểm. Mức tỷ lệ bồi thường bảo hiểm của mỗi công ty sẽ tuân theo tỷ lệ đã thoả thuận trong hợp đồng.

Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không cần sự liên đới chịu trách nhiệm khi các nhà đồng bảo hiểm không thể chi trả các khoản bồi thường, họ chỉ cần thực hiện theo đúng tỷ lệ đã ký kết trước đó.

Đối tượng được bảo hiểm Tài sản Các rủi ro được bảo hiểm
Quan hệ pháp lý Giữa người mua bảo hiểm với từng công ty hay doanh nghiệp bảo hiểm tham gia trong hợp đồng bảo hiểm trùng Giữa người mua bảo hiểm với các doanh nghiệp tham gia hợp đồng bảo hiểm

Có thể thấy, các vấn đề về bảo hiểm trùng đã có từ khi bảo hiểm tài sản phát triển. Trên thực tế thì việc những quy tắc được biết đến rộng rãi được thực thi không có nghĩa là chủ hợp đồng bảo hiểm không thể bị vướng vào các tranh chấp giữa những công ty bảo hiểm có thể gây thiệt hại cho chính họ. 

Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được ngăn chặn miễn là các chủ hợp đồng bảo hiểm nhận thức được sự tồn tại của chúng, đồng thời có các biện pháp tối thiểu cần thiết để ngăn chặn.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ chi tiết của Giải pháp Bảo hiểm về bảo hiểm trùng. Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích để giải quyết các vấn đề về bảo hiểm trùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.