FWD – BỘ ĐÔI TÀI SẢN

Nếu mục đích của bạn là vừa mua bảo hiểm, vừa kết hợp với đầu tư, thì FWD Bộ đôi tài sản là một giải pháp phù hợp.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Sau đây là các đặc điểm chính của sản phẩm:

  1. Quyền lợi bảo vệ: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn; Tử vong (Khi một trong các sự kiện này xảy ra, thì gia đình NĐBH sẽ nhận được Số tiền Bảo hiểm + toàn bộ giá trị quỹ của Hợp đồng).
  2. Tự động tăng STBH mỗi 3 năm mà không cần thẩm định sức khỏe: mức tăng mỗi lần 15% STBH ban đầu
  3. Đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng: Khách hàng được đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng, cho dù phí bảo hiểm trong tài khoản không đủ trừ phí rủi ro (với điều kiện Khách hàng cần đóng đủ 3 năm đầu tiên).

Phí tham gia tối thiểu bao nhiêu?

Mức phí tham gia tối thiểu của sản phẩm này là: 20 triệu đồng (chưa kể các sản phẩm phụ khác đính kèm).

Các thông tin khác

  • Vì đây là sản phẩm bảo hiểm, kết hợp đầu tư, nên sẽ có danh mục và số lượng quỹ tinh gọn, dễ hiểu. Cụ thể, là chỉ có 3 quỹ: Quỹ Năng động, Quỹ Cân bằng và Quỹ Ổn định
  • Khách hàng có thể thiết kế, lựa chọn quỹ đầu tư linh hoạt theo nhu cầu, đáp ứng kỳ vọng và chấp nhận rủi ro của riêng mình.
  • Định giá đơn vị quỹ: 2 lần/tuần, vào thứ 3 và thứ 5
  • Việc hoán đổi quỹ có thể thực hiện trực tuyến bất kỳ lúc nào qua cổng thông tin khách hàng. Mỗi năm được khách hàng được chuyển đổi quỹ 5 lần miễn phí. Từ lần thứ 6 trở đi, công ty sẽ tính phí 50.000 đ/lần chuyển
  • Rút tiền trực tuyến 24/7, miễn phí, từ tài khoản đóng thêm.
  • Đầu tư thêm: Khách hàng có thể đầu tư thêm tối đa 10 lần phí đóng
  • Phí hủy Hợp đồng: 100% phí bảo hiểm trong 3 năm đầu, và giảm dần từ năm thứ 4.

Ai nên tham gia

Đây là sản phẩm bảo hiểm kết hợp vừa bảo vệ, vừa đầu tư, phù hợp với những người có nhu cầu mua bảo hiểm trụ cột gia đình, đồng thời muốn ủy thác đầu tư, chấp nhận mọi rủi ro cũng như thành quả từ kết quả đầu tư mang lại.

Điều khoản chính của sản phẩm, xem tại đây.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.