Categories
Nên mua ở đâu, như thế nào

Nằm viện hết hơn 50 triệu, mà chỉ được trả 500 ngàn đồng/ngày?

Vừa rồi, có bạn đưa lên nhóm FB Hội tư vấn bảo hiểm nhân thọ, than vãn về việc, con nằm viện mấy ngày, hết hơn 50 triệu, thu thập hồ sơ các kiểu để nộp yêu cầu bồi thường, nhưng số tiền nhận về chỉ tương đương 500.000 đồng x số ngày nằm viện.

Bạn bức xúc và nói rằng, đã cả tin người đại lý tư vấn bảo hiểm trước đó, mà không hiểu gì về hợp đồng, sau việc này muốn hủy, không theo nữa…

Vấn đề nằm ở đâu?

  1. Trước tiên, chúng ta cần phân loại, đính kèm Hợp đồng nhân thọ, là các sản phẩm phụ (bao gồm: thẻ sức khỏe, hỗ trợ nằm viện, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, ….). Vậy khi mua bổ sung cái gì, ta sẽ phải đóng thêm phí và nhận được các quyền lợi tương ứng nếu đủ điều kiện của sản phẩm đó.
  2. Bạn trong ví dụ nói trên được chi trả 500 ngàn đồng/ngày, đó là bảo hiểm hỗ trợ nằm viện. Cái này chỉ chi trả theo mức mình đã mua, ví dụ 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu/ngày nằm viện x với số ngày thực tế là ra số tiền thanh toán.
  3. Khoản nằm viện hết hơn 50 triệu kia, là chi phí y tế thực tế. Phần này sẽ chỉ được chi trả nếu khách hàng có mua thẻ sức khỏe và đáp ứng được thời gian chờ cũng như thỏa mãn điều kiện loại trừ của sản phẩm.

Như vậy, nếu chỉ tham gia sản phẩm chính (tử vong) và hỗ trợ nằm viện (500 ngàn đồng/ngày), thì đương nhiên sẽ không được thanh toán cho chi phí y tế thực tế (hơn 50 triệu). Hoặc có tham gia thẻ sức khỏe, nhưng bệnh bị loại trừ từ đầu, hoặc chưa đủ thời gian chờ, cũng không được thanh toán trong trường hợp này.

Đây cũng là một thực trạng mà nhiều Khách hàng gặp phải, khi không được tư vấn kỹ về nhu cầu khi mua bảo hiểm hoặc đôi khi đại lý có tư vấn rồi, nhưng khách hàng lại quyết định chỉ tham gia những gì họ nghĩ là cần tại thời điểm đó thôi.

Sản phẩm bảo hiểm không nhiều, nhưng cần làm rõ nhu cầu ngay từ đầu để Khách hàng hiểu rõ khi đóng phí thì mình có quyền lợi gì, cái gì không được hưởng,…để khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra, tự khách cũng có thể biết được là Hợp đồng của họ có quyền lợi đó hay không.

Cuối cùng, “không có bữa trưa nào là miễn phí cả”, nguyên tắc cần nhớ đối với Khách hàng khi mua bảo hiểm là mua gì hưởng nấy!

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.