Categories
Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm sức khoẻ

Bạn dùng thẻ bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt, và bị từ chối tái tục vào năm thứ 3. Vậy Bảo Việt đã làm đúng hay đã lừa khách hàng?

Trên đây là câu hỏi của một bạn đưa lên nhóm Tư vấn bảo hiểm trên Facebook vào tháng 12/2020. Mẹ bạn dùng thẻ bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt, và bị từ chối tái tục vào năm thứ 3. Vậy Bảo Việt đã làm đúng hay đã lừa khách hàng?

Câu trả lời là không có đúng hay sai ở đây. Mà chỉ làm theo nguyên tắc bảo hiểm và quyết định kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Chúng ta đều biết:

  1. Phí cho thẻ bảo hiểm sức khỏe bán rời khá thấp, nhưng quyền lợi khá cao. Chỉ 1 ngày nằm viện có khi chi phí đã vượt quá phí mua bảo hiểm trước đó.

2. Thẻ bảo hiểm sức khỏe (có nơi không dùng thẻ, mà dùng chứng nhận bảo hiểm điện tử như VBI): chỉ có giá trị 1 năm một, có nhiều quyền lợi và hạn chế kèm theo, đồng thời, hầu hết không cam kết tái tục.

3. Bảo Việt (hay bất kỳ công ty bảo hiểm nào khác): là công ty kinh doanh bảo hiểm, chứ không phải đơn vị làm từ thiện, bắt buộc phải có trách nhiệm với bạn cả đời. (Nói đến đây lại thấy ý nghĩa của cái thẻ BHYT của nhà nước!). Khi thấy lịch sử bồi thường nhiều, hoặc rủi ro trong tương lai lớn, họ hoàn toàn có quyền tăng phí, yêu cầu đồng thanh toán hoặc tệ hơn nữa là từ chối tái tục.

Do vậy, để chủ động trong mọi tình huống, khi mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện, khách hàng cần lưu ý hiểu rõ về quyền lợi, hạn chế (khả năng tái tục) và các loại trừ đối với sản phẩm mà mình mua, phù hợp với nhu cầu, kỳ vọng và khả năng tài chính gia đình.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.