Categories
Tin tức bảo hiểm

Bạn biết gì về dịch vụ bảo hiểm liên kết đơn vị?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp là hình thức đầu tư rất hiệu quả. Loại bảo hiểm này thuộc bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo cho người mua trước những tình huống rủi ro đồng thời kết hợp cùng việc đầu tư sinh lời cho người mua. 

Vậy bảo hiểm liên kết đơn vị sẽ hỗ trợ trong đời sống của người tham gia bảo hiểm như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết ngay sau đây.

bao hiem lien ket don vi

I. Khái niệm về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Thông tư 135/2012/TT-BTC quy định rằng, bảo hiểm liên kết đơn vị là một dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Ngoài ra, phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư của bảo hiểm sẽ tách biệt nhau về mặt cơ cấu chi phí và phần quyền lợi của bảo hiểm.

Những đặc điểm của bảo hiểm liên kết đơn vị:

– Cơ cấu phần chi phí bảo hiểm và phần quyền lợi bảo hiểm được tách biệt nhau trong phần bảo hiểm rủi ro cũng như phần đầu tư của bảo hiểm. Người mua bảo hiểm được linh hoạt xác định, lựa chọn chi phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được trả theo các quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

– Người mua bảo hiểm được tạo điều kiện để lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, hưởng trọn vẹn kết quả đầu tư cũng như phải chịu tất cả rủi ro từ việc đầu tư. Việc mua bán này chỉ được diễn ra giữa người mua bảo hiểm và bên doanh nghiệp bảo hiểm.

–   Bên doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được nhận tất cả phí do người mua bảo hiểm trả theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm. 

Loại bảo hiểm liên kết đơn vị này giúp khách hàng có được các bảo hiểm cho các rủi ro, sự cố xảy ra bất ngờ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể dùng phí bảo hiểm để đầu tư tại quỹ liên kết đơn vị nhờ vào hình thức liên kết doanh nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm để sinh lời.

Xem thêm: Bảo hiểm sinh kỳ là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của bảo hiểm

II. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 135/2012/TT-BTC, quyền lợi của người mua bảo hiểm sẽ được bảo đảm khi thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Quyền lợi bảo hiểm gồm quyền lợi rủi ro và quyền lợi đầu tư, nhiều quyền lợi khác tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng.

bao hiem lien ket don vi

1. Quyền lợi của phần bảo hiểm rủi ro

Hai bên mua và bên bán bảo hiểm có quyền được thỏa thuận để đảm bảo được quyền lợi của khách hàng về phần bảo hiểm rủi ro nếu người được bảo hiểm tử vong đúng theo quy định:

– Hợp đồng bảo hiểm có chi phí đóng một lần: 50.000.000 VNĐ hoặc 125% phí bảo hiểm đóng một lần, bạn có thể chọn số tiền lớn hơn;

– Hợp đồng bảo hiểm đóng chi phí định kỳ: 50.000.000 VNĐ hoặc gấp 5 lần chi phí bảo hiểm đóng định kỳ, bạn có thể chọn số tiền lớn hơn; 

– Bên doanh nghiệp bảo hiểm có quyền cung cấp phần bảo hiểm rủi ro với số tiền bảo hiểm thấp hơn mức tối thiểu đối với người trên 60 tuổi nhưng không được nhỏ  hơn 50.000.000 VNĐ;

– Quy định về quyền lợi được hưởng tối thiểu trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong không áp dụng với trường hợp các khoản phí bảo hiểm đóng thêm;

–  Bên doanh nghiệp bảo hiểm có thể đưa ra các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ với phương thức đóng phí được thỏa thuận rõ ràng với bên mua bảo hiểm trước khi lập hợp đồng.  

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết đầu tư: các loại hình sản phẩm

2. Quyền lợi của phần bảo hiểm đầu tư

Bên mua bảo hiểm có thể chọn mức chi phí bảo hiểm để đầu tư, hưởng toàn bộ lợi nhuận, cũng như nhận trách nhiệm về rủi ro khi đầu tư tương đương với mức chi phí đầu tư.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cần thỏa thuận rõ ràng về nội dung, phương thức đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Thông tư 135/2012/TT-BTC.

bao hiem lien ket don vi

III. Các quy định của pháp luật về bảo hiểm liên kết đơn vị

1. Các khoản chi phí trong hợp đồng bảo hiểm

Thông tư 135/2012/TT-BTC quy định tại điều 7 như sau: các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm chỉ có những chi phí như sau:

– Chi phí đầu tiên hay khoản chi phí doanh nghiệp được cho phép khấu trừ trước khi các phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết đơn vị.

– Chi phí bảo hiểm trong trường hợp rủi ro là chi phí chi trả đã được đảm bảo trong hợp đồng theo như thỏa thuận.

– Chi phí để quản lý hợp đồng bảo hiểm là chi phí để duy trì hợp đồng, cung cấp những thông tin liên quan đến hợp đồng của bên mua bảo hiểm.

– Chi phí quản lý quỹ là chi phí được chi trả cho hoạt động quản lý các đơn vị quỹ liên kết.

– Chi phí chuyển đổi các đơn vị quỹ liên kết do người mua bảo hiểm trả khi chuyển đổi phần đầu tư tại các quỹ liên kết. Số lần được phép chuyển đổi sẽ được công ty hoặc gói sản phẩm bảo hiểm quy định.

– Chi phí hủy hợp đồng trước trước thời gian gia hạn được dùng để bù vào các khoản phí khác có liên quan một cách hợp lý.

– Một số phí khác được Bộ Tài chính cho phép, quy định trong các văn bản. 

bao hiem lien ket don vi

2. Các đơn vị quỹ liên kết đối tác đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần

Đối với các loại hợp đồng bảo hiểm đầu tư quỹ liên kết đơn vị đóng một lần phí, bên doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm sẽ cam kết chi phí của bên mua được đầu tư vào các khoản tiết kiệm của ngân hàng, trái phiếu hay chứng khoán có lợi nhuận cố định từ 60% giá trị tổng tài sản của quỹ trở lên. 

3. Giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại của loại bảo hiểm này là một giá trị dựa trên giá mua quỹ liên kết đơn vị trong ngày định giá tiếp theo sau ngày hủy hợp đồng trừ đi chi phí hủy hợp đồng bảo hiểm.

bao hiem lien ket don vi

4. Điều kiện để doanh nghiệp tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị

Thông tư 135/2012/TT-BTC quy định tại điều 4 các điều kiện các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ khi muốn triển khai sản phẩm bảo hiểm này như sau:

– Khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm cần lớn hơn khả năng tối thiểu là 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ cao hơn mức vốn pháp định khoảng hơn 200 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp phải có một hệ thống hiện đại kiểm soát, quản lý cẩn thận, hiệu quả các đơn vị của quỹ liên kết đầu tư.

– Doanh nghiệp cũng cần định giá khách quan, rõ ràng, chính xác tài sản của các đơn vị quỹ liên kết định kỳ (ít nhất 1 lần 1 tuần) và công khai cho người mua về giá mua bán của quỹ.

– Đại lý chịu trách nhiệm cung cấp bảo hiểm liên kết đơn vị cần được đào tạo, đảm bảo đáp ứng theo quy định ở Điều 34, 35 của Thông tư 135/2012/TT-BTC.

– Các loại bảo hiểm liên kết đơn vị của doanh nghiệp cần được Bộ Tài chính phê duyệt và cấp phép.

Nếu bạn muốn tìm hiểu các thông tin chi tiết về quyền lợi cũng như các phương thức chi trả phí bảo hiểm liên kết đơn vị, hãy liên hệ đến https://giaiphapbaohiem.vn/ hoặc hotline 0904 227 081 để được tư vấn một cách nhanh chóng, nhiệt tình nhất. 

Trên đây là thông tin cơ bản về bảo hiểm liên kết đơn vị. Giải pháp Bảo Hiểm hy vọng qua bài viết, bạn sẽ có thêm đầy đủ thông tin hữu ích về loại bảo hiểm này và chọn lựa được cho mình một sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm liên kết đơn vị phù hợp nhất.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.