Categories
Tin tức bảo hiểm

Bảo hiểm liên kết chung là gì? Có nên mua bảo hiểm liên kết chung hay không?

So với các gói bảo hiểm truyền thống khác, bảo hiểm liên kết chung có tính linh hoạt và mở rộng hơn giúp đáp ứng cả về nhu cầu bảo vệ cũng như đầu tư an toàn cho khách hàng. Vậy loại hình bảo hiểm liên kết chung là gì? Hãy cùng Giải pháp Bảo hiểm tìm hiểu thông tin chi tiết về gói bảo hiểm này ở bài viết dưới đây để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

1. Thông tin về bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích bảo vệ nền kinh tế trước những rủi ro và kết hợp đầu tư sinh lời bằng cách tách riêng một phần phí bảo hiểm để tham gia vào quỹ liên kết chung. 

Qũy liên kết chung là quỹ được hình thành bởi các công ty bảo hiểm nhằm phân bổ tài sản để đầu tư vào các chiến lược trung hoặc dài hạn. Kết quả đầu tư mà khách hàng nhận được phụ thuộc vào kết quả từ việc đầu tư của Quỹ liên kết chung. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm đã cam kết đạt được mức lãi suất đầu tư tối thiểu giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro khi đầu tư cũng như kế hoạch duy trì tài chính ổn định.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

1.1. Các đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung là gì?

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 52/ 2016/ TT-BTC, đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được nêu ra như sau:

 • Cơ cấu về phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được chia thành phần bảo hiểm rủi ro và phần bảo hiểm đầu tư. Bên mua bảo hiểm sẽ được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm cũng như số tiền bảo hiểm theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên mua bảo hiểm sẽ được nhận toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của công ty bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trong hợp đồng.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm được nhận các khoản phí do người mua bảo hiểm sẽ trả theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Từ đó có thể hiểu, phí của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ được chia thành 2 phần sau:

 • Phần bảo hiểm: Là một phần nghĩa vụ của công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người thụ hưởng nếu không may người được hưởng bảo hiểm gặp rủi ro thương tật vĩnh viễn hoặc có thể dẫn đến tử vong.
 • Phần đầu tư: Công ty bảo hiểm sẽ sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung mà mình đang sở hữu.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

Các kết quả đầu tư quỹ liên kết chung của doanh nghiệp do người mua bảo hiểm thụ  hưởng nhưng sẽ không thấp hơn lãi suất mà hai bên đã ký kết hợp đồng. Bên doanh nghiệp sẽ được hưởng các khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả đã được ghi trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, giá trị có thể được hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cũng được chú ý đến. Giá trị bồi thường được hiểu là giá trị của hợp đồng trong quỹ liên kết chung này vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi các chi phí do hủy hợp đồng. Vì vậy, khách hàng nên theo dõi các bảng minh họa thực tế về quyền lợi bảo hiểm để có thể nắm rõ giá trị tài khoản trong hợp đồng của mình.

1.2. Quyền lợi được hưởng của những người mua bảo hiểm

Được quy định cụ thể tại Thông Tư 52/ 2016/ TT-BTC về quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung như sau:

bao hiem khoan vay co tra lai khong

 • Quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi bảo hiểm đầu tư.
 • Về quyền lợi bảo hiểm rủi ro:
  • Công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cần thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải đảm bảo số tiền tối thiểu của bảo hiểm không được thấp hơn 5 lần phí đóng bảo hiểm định kỳ của năm đầu tiên hoặc cao hơn 125% phí bảo hiểm đối với các hợp đồng đóng phí một lần.
  • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư này về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong sẽ không được áp dụng đối với các khoản phí bảo hiểm đóng thêm.
  • Doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm bảo hiểm bổ sung cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức thanh toán cho các sản phẩm bảo hiểm bổ sung sẽ do các bên thỏa thuận trước khi giao kết hợp đồng.
 • Quyền lợi khi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được thụ hưởng lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung trong phạm vi lãi suất đầu tư tối thiểu quy định rõ tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Mục này, doanh nghiệp bảo hiểm và người mua hợp đồng bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung cũng như phương thức thanh toán trong trường hợp xảy ra các sự kiện bảo hiểm.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

Khách hàng có thể xem các quyền lợi này trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, thương tật hoặc mắc những bệnh hiểm nghèo. Về quyền lợi khi đầu tư được ghi nhận trong báo cáo tài chính hoặc bảng công bố hằng kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm. Điều này sẽ giúp cho khách hàng biết được họ sẽ nhận được bao nhiêu lãi suất từ khoản đầu tư thanh toán của mình.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

2. Tổng hợp những quy định về bảo hiểm liên kết chung

2.1. Quy định về các khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải thanh toán

Theo quy định của pháp luật các khoản phí mà công ty bảo hiểm có thể thu từ bên mua bảo hiểm bao gồm:

 • Phí trả trước: Là khoản thanh toán phí có thể được phép khấu trừ trước khi doanh nghiệp chuyển phí bảo hiểm vào các quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro: Công ty sử dụng khoản phí bảo hiểm này để thanh toán các quyền lợi bảo hiểm rủi ro đã cam kết trong hợp đồng.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: Là phí được sử dụng để duy trì, quản lý và cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí liên quan đến các hoạt động đầu tư cũng như quản lý quỹ liên kết chung. Theo quy định, tỷ suất đầu tư cần phải thanh toán cho bên mua bảo hiểm sẽ không được thấp hơn tỷ suất tối thiểu đã cam kết trong hợp đồng. 
 • Phí hủy hợp đồng bảo hiểm: Phí này được áp dụng nếu khách hàng có nhu cầu kết thúc hợp đồng trước thời hạn, khoản tiền này đã bao gồm các chi phí liên quan.
 •  Theo quy định của pháp luật, các khoản phí thanh toán khác (nếu có) phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm đảm bảo rằng việc tính toán các khoản phí này là chính xác, trung thực và hợp lý. Bởi các chi phí này được dựa trên cơ sở kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm và đã được Bộ Tài chính xác nhận, sau đó doanh nghiệp sẽ thông báo cho khách hàng trước khi thực hiện việc ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, trong hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải quy định rõ ràng và chính xác về các khoản phí mà người mua phải cần phải thanh toán, bao gồm cả những mức bảo hiểm phí tối đa. Khi làm việc với khách hàng, các công ty cũng phải công khai minh bạch và đầy đủ các khoản phí đó trong phần tài liệu bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm,…

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty có thể thỏa thuận với khách hàng về vấn đề thay đổi các khoản thanh toán nhưng vẫn phải đảm bảo việc duy trì trong hạn mức tối đa. Tất cả những thỏa thuận đều phải được ký kết bằng văn bản ít nhất 3 tháng trước khi chính thức thay đổi các tỷ lệ phí. 

Xem thêm: Bạn biết gì về dịch vụ bảo hiểm liên kết đơn vị?

2.2. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Điều 4 của Thông tư 52/ 2016/ TT-BTC quy định về các điều kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

 • Biên khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm phải lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu là 100 tỷ VNĐ.
 • Nên có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để có thể quản lý cũng như kiểm soát quỹ liên kết chung một cách hợp lý và hiệu quả.
 • Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê duyệt theo những quy định tại Điều 20 của Thông tư này.

2.3. Các quy định về lãi suất hoa hồng

Quy định của pháp luật về mức hoa hồng tối đa mà một doanh nghiệp được phép trả cho các đại lý bảo hiểm sẽ căn cứ theo Điều 19 Thông tư 52/ 2016/ TT-BTC, tỷ lệ hoa hồng được chia thành các trường hợp ở bảng sau:

Thời hạn hợp đồng Phần trăm hoa hồng tối đa (%)
Phương thức thanh toán phí bảo hiểm theo định kỳ Phương thức nộp phí một lần
Hợp đồng năm đầu tiên Hợp đồng năm thứ hai Hợp đồng các năm tiếp theo
Bảo hiểm tử kì 40 20 15 15
Bảo hiểm sinh kì:

 • Thời hạn từ 10 năm trở xuống
 • Thời hạn trên 10 năm
15

20

10

10

5

5

5

5

Bảo hiểm hỗn hợp:

 • Thời hạn từ 10 năm trở xuống
 • Thời hạn trên 10 năm
25

40

7

10

5

10

5

7

Bảo hiểm trọn đời 30 20 15 10
Bảo hiểm trả theo định kỳ 25 10 7 7

bao hiem khoan vay co tra lai khong

3. Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị, loại hình nào tốt nhất để có thể đầu tư sinh lời?

Có thể thấy bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị đều là những sản phẩm bảo hiểm nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi đáp ứng được nhu cầu bảo về cũng như đầu từ và chứng chỉ nhau ở qũy liên kết của từng loại bảo hiểm. Vậy những người mới bắt đầu tham gia vào việc đầu tư bảo hiểm, nên chọn loại nào là có lợi?

 • Về loại hình quỹ đầu tư: 
  • Bảo hiểm liên kết chung: Qũy liên kết chung
  • Bảo hiểm liên kết đơn vị: Quỹ liên kết đơn vị
 • Về cơ cấu phí bảo hiểm: 
  • Cấu trúc của phí bảo hiểm được tách ra riêng giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư, để đầu tư bên tham gia bảo hiểm quyết định đầu tư vào quỹ liên kết chung đối với các sản phẩm liên kết chung hoặc đơn vị quỹ đối với các sản phẩm liên kết đầu tư.
  • Ngoài phí bảo hiểm đã thoả thuận trước trong hợp đồng, bạn có thể trả thêm phí cho phần đầu tư nhưng tổng số tiền bảo hiểm đóng thêm sẽ không được vượt quá mức quy định. 
 • Về quyền lợi:
  • Bạn sẽ được bồi thường và hoàn trả chi phí nếu gặp phải rủi ro có thể dẫn đến thương tật, sống đời thực vật hoặc tử vong.
  • Được nhận lãi suất từ quỹ liên kết
  • Giúp các bạn trẻ hình thành thói quen tiết kiếm từ sớm bằng cách trích một phần thu nhập để tham gia vào các gói bảo hiểm.
 • Các khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải chi trả:
  • Phí bảo hiểm cơ bản: Khoản phí dành cho các sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ chính cũng như dành cho phần bảo hiểm.
  • Phí bảo hiểm bổ trợ: Khoản phí dành cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cũng như dành cho phần bảo hiểm.
  • Phí bảo hiểm cần đóng thêm: Khoản phí sử dụng cho phần đầu tư.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

 • Cách thụ hưởng quyền lợi đầu tư:
  • Bảo hiểm liên kết chung: 
   • Không được quyền lựa chọn quỹ đầu tư. 
   • Được hưởng toàn bộ những kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung và cao hơn là mức lãi suất cam kết đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Bảo hiểm liên kết đơn vị:
   • Được tự chọn quỹ đầu tư. 
   • Được thụ hưởng tất cả kết quả đầu tư nhưng phải chịu mọi rủi ro đầu tư do đã lựa chọn từ các quỹ liên kết đơn vị. 
   • Các rủi ro tương tích với khả năng sinh lời.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

 • Quy định về tổng số phí bảo hiểm đóng thêm trong hợp đồng mỗi năm.
  • Bảo hiểm liên kết chung: 
   • Đóng phí định kỳ sẽ không được lớn hơn 5 lần mức phí bảo hiểm năm đầu. Ví dụ điển hình: Nếu năm đầu đóng 6 triệu, các năm kế tiếp bạn sẽ không được phép đóng quá 30 triệu/ năm.
   • Đóng phí một lần không quá 50% chi phí bảo hiểm lần đầu tiên. Ví dụ điển hình: Năm đầu tiên đóng 60 triệu, khi bạn đóng phí một lần sẽ không được đóng quá 35 triệu.
  • Bảo hiểm liên kết đơn vị: 
   • Đóng phí định kỳ sẽ không được vượt quá 10 lần mức phí đóng bảo hiểm ở năm đầu tiên. Ví dụ như: Năm đầu bạn đóng 6 triệu, các năm tiếp theo bạn sẽ không được phép đóng quá 60 triệu / năm.
   • Đóng phí một lần không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu tiên. Ví dụ như: Năm đầu bạn đóng 60 triệu, khi đóng phí một lần bạn sẽ không được đóng quá 50 triệu.

Có thể thấy, việc triển khai các chính sách bảo hiểm liên kết chung hoặc liên kết đơn vị tùy thuộc vào nhu cầu và mức độ chấp nhận những rủi ro đầu tiên của bạn. 

Nếu bạn không chắc chắn và muốn sở hữu một phương thức đầu tư an toàn đảm bảo lợi tức đầu tư tối thiểu hàng tháng, bạn nên lựa chọn bảo hiểm liên kết chung. 

Nếu bạn muốn tự mình đầu tư, quyết định lợi nhuận và có khả năng dự đoán trước cũng như chấp nhận tỷ lệ rủi ro từ các khoản đầu tư, bạn nên lựa chọn bảo hiểm liên kết đơn vị.

bao hiem khoan vay co tra lai khong

4. Những lưu ý cần nhớ khi tham gia vào bảo hiểm liên kết chung

Để đưa ra được một kế hoạch tham gia hợp lý, cần phải xem xét và cân đối về cả lợi ích bảo hiểm rủi ro lẫn quyền lợi đầu tư.

Hiểu rõ về phần lãi suất đã cam kết trong hợp đồng. Đầu tiên là phần lãi suất phải tính theo giá trị của tài khoản chứ không phải trên số tiền thanh toán cho bảo hiểm hàng tháng. Thứ hai là lãi suất đã cam kết trong dài hạn, không nên so sánh khi  chỉ nhìn vào mỗi năm đầu tiên.

Bạn phải đọc hợp đồng cho thật kỹ, nên chú ý đến các điều khoản nhất là các khoản chi phí bị trừ trong thời hạn hợp đồng vẫn còn hiệu lực, đặc biệt là vào những năm đầu tiên có khấu trừ tiền thưởng,…

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết đầu tư: các loại hình sản phẩm

5. Mọi người có nên mua gói bảo hiểm liên kết chung hay không?

Mỗi chúng ta đều biết rằng rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào mà khó có thể tránh khỏi làm gây ra nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe và tài sản thậm chí cả tính mạng của những người gặp phải. Do đó, việc đầu tư cho mình một gói bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính và bạn sẽ có thể chủ động ứng phó ngay cả những trường hợp xấu nhất.

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên tham gia vào việc mua bảo hiểm liên kết chung:

 • Bảo vệ khách hàng nếu không may gặp rủi ro mắc các bệnh hiểm nghèo, thương tật, qua đời do tai nạn hoặc bị đột quỵ,…..
 • Đây là sản phẩm phù hợp với những người làm trụ cột tài chính trong gia đình hoặc có kế hoạch dự định trong tương lai chẳng hạn như mua nhà, mua ô tô, đầu tư vào giáo dục cho con cái,…
 • Các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư sẽ luôn được đảm bảo về tính minh bạch, rõ ràng và chính xác.
 • Bạn có thể được rút tiền nhiều lần và khi vay bạn sẽ được hỗ trợ lên đến 80% giá trị của hợp đồng.
 • Phí bảo hiểm có thể tăng hoặc giảm mà không phải tham gia một hợp đồng bảo hiểm mới khác.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà Giải pháp Bảo hiểm đã cung cấp đầy đủ trong bài viết trên về bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Hy vọng, bạn sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn tham gia gói bảo hiểm liên kết chung phù hợp với bản thân cũng như gia đình của mình.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.