Categories
Những băn khoăn chung

Tôi tham gia Bảo hiểm nhân thọ, thì đi khám ở đâu cũng được, ốm đau, nằm viện đều được chi trả đúng không?

  • Bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm sức khỏe. Ốm đau, nằm viện là quyền lợi thuộc về bảo hiểm sức khỏe, không phải bảo hiểm nhân thọ.
  • Bản chất Bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ tính mạng. Nếu người được bảo hiểm không may qua đời vì một lý do nào đó, thì người thân, những người phụ thuộc tài chính như vợ, con, bố mẹ già sẽ được nhận một khoản tiền bồi thường theo như cam kết.
  • Các sản phẩm như chăm sóc sức khỏe khi đi khám bệnh và hỗ trợ chi phí nằm viện là các sản phẩm phụ. Nếu bạn có mua kèm các sản phẩm phụ này thì bạn sẽ được chi trả quyền lợi tương ứng với hạn mức mà bạn đã tham gia, phù hợp với điều khoản sản phẩm.
  • Tương tự, khi mua bảo hiểm sức khỏe, thì người được bảo hiểm chỉ được chi trả các chi phí y tế thực tế, không được trả quyền lợi bảo hiểm sinh mạng (trong trường hợp tử vong) như bảo hiểm nhân thọ.
  • Tuy nhiên, một số công ty bảo hiểm hiện nay đã gộp 2 quyền lợi trên (nhân thọ và phi nhân thọ) vào trong cùng một sản phẩm (ví dụ như VBI, Bảo Việt, Pacific Cross,…)
  • Vì vậy, khi bạn mua nhân thọ hay phi nhân thọ, cần nắm rõ nhu cầu và quyền lợi mong muốn so với sản phẩm bảo hiểm định mua ngay từ đầu, để không còn thắc mắc là tôi mua quyền lợi A, nhưng có được hưởng quyền lợi B không như câu hỏi ở trên, bạn nha!

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.