Categories
Bảo hiểm nhân thọ

Phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì? Cách xác định phí bảo hiểm 

Có những yếu tố quan trọng mà bạn nhất định cần phải tìm hiểu rõ trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, trong đó phải kể đến phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. Đây là yếu tố then chốt giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của bản thân. Vậy số tiền bảo hiểm là gì? Phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì? Có liên hệ gì với nhau? Hãy cùng Giải pháp Bảo hiểm tìm hiểu ngay dưới đây.

Phi ban dau trong bao hiem nhan tho la gi

I. Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản phí mà khách hàng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng và các sản phẩm bổ trợ với gói sản phẩm chính (nếu có) theo định kỳ và phương thức đóng phí như thỏa thuận của hai bên. Phí bảo hiểm sẽ được thể hiện trong trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).

Xem thêm:
Doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Doanh nghiệp bảo hiểm có đặc điểm gì?
Doanh nghiệp bảo hảo hiểm có quyền và nghĩa vụ ra sao

Bên mua có trách nhiệm nộp phí đúng hạn và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ dựa trên cơ sở đóng phí đó để chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hay bồi thường cho người được bảo hiểm theo hợp đồng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Căn cứ vào Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, quy định về việc đóng nộp phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

 1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 4. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

Như vậy, người tham gia phải đóng phí bảo hiểm đúng hạn để đảm bảo quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế khó khăn và không đủ tiền để đóng phí theo thời hạn đã cam kết, bạn hãy tận dụng 60 ngày gia hạn để hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm.

Phi ban dau trong bao hiem nhan tho la gi

Xem thêm:

Hiểu đúng về luật bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo mọi quyền lợi

Top 5 kinh nghiệm tham gia bảo hiểm nhân thọ đảm bảo quyền lợi tốt nhất

II. Hợp đồng bảo hiểm có những loại phí gì?

Các loại phí bảo hiểm sẽ được quy định rất rõ trong các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể:

 • Phí bảo hiểm cơ bản: Là khoản phí đóng cho gói sản phẩm chính, được ghi trong trang hợp đồng hay xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Phí bảo hiểm cơ bản sau khi trừ phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ sẽ được phân bổ vào tài khoản cơ bản.
 • Phí bảo hiểm bổ trợ: Là khoản phí đóng cho các sản phẩm bổ trợ kèm theo với gói sản phẩm chính.
 • Phí bảo hiểm định kỳ: Là tổng phí bảo hiểm cơ bản và bổ trợ mà người tham gia phải đóng theo định kỳ đã lựa chọn. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn đóng phí tùy theo nhu cầu như: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm hay một năm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: Là khoản phí do bên mua đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ theo quy định của hợp đồng. Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ sẽ được phân bổ vào tài khoản đóng thêm. Quy định về phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu và tối đa sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm thông báo trong quy trình nghiệp vụ.
 • Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ: Là phần phí bảo hiểm cơ bản sau khi khấu trừ phí ban đầu.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ: Là phần phí bảo hiểm đóng thêm sau khi khấu trừ phí ban đầu.

phi ban dau trong bao hiem nhan tho

III. Hợp đồng bảo hiểm gồm có những loại chi phí cơ bản nào?

Một hợp đồng bảo hiểm bảo gồm các loại chi phí:

 • Phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ: Đây là khoản phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm định kỳ và phí đóng thêm trước khi được phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng. 
 • Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của gói bảo hiểm chính. 
 • Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý, duy trì hợp đồng cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên mua.
 • Phí quản lý Quỹ: Là khoản phí chi trả cho các hoạt động quản lý và đầu tư của Quỹ.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng trước hạn: Là khoản phí mà công ty bảo hiểm sẽ thu khi bên mua chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Phí rút giá trị tài khoản hợp đồng: Là khoản phí mà bên mua phải chịu khi yêu cầu rút một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Phí bảo hiểm phân bổ: Là khoản phí còn lại sau khi đã trừ đi phí ban đầu của phí bảo hiểm định kỳ, phí đóng thêm hay bất kỳ khoản phí nào được đóng bổ sung và được đầu tư vào Quỹ.

IV. Cách xác định phí bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng 

Phi ban dau trong bao hiem nhan tho la gi

Thông thường cơ cấu của phí bảo hiểm thường chia thành 2 phần, cụ thể:

1. Phí thuần

Là khoản phí dùng để chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải các sự cố, rủi ro về tính mạng, thân thể và sức khỏe. Khoản phí này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khoản phí thu và được tính dựa theo các căn cứ:

 • Tuổi thọ người được bảo hiểm
 • Lãi suất kỹ thuật: Là lãi suất tiền gửi tính trong cơ sở tính phí bảo hiểm.
 • Các nhân tố khác như: Thời hạn, số tiền bảo hiểm, cách thức đóng phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn…

Công thức tính phí thuần rất phức tạp và thường được chia ra 3 trường hợp cụ thể như sau:

 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng.
 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi người mua mất trước khi hết hạn hợp đồng.
 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi người mua bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn. Trong trường hợp này, theo quy định, người mua bảo hiểm sẽ được công ty trả định kỳ bằng 1/4 số tiền bảo hiểm trong những năm còn lại của hợp đồng.

2. Phí phụ

Là khoản phí cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo cho các khoản phí trong các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, cụ thể:

 • Chi phí thực hiện truyền thông, quảng cáo, môi giới, cho đại lý bảo hiểm…
 • Chi phí quản lý hợp đồng 
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản phí bồi thường.
 • Chi phí đề phòng tổn thất
 • Chi phí thuế nhà nước….

V. Số tiền bảo hiểm là gì?

Số tiền bảo hiểm là số tiền được ghi nhận trên hợp đồng để dùng làm cơ sở xác định quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia theo quy định. Số tiền bảo hiểm được bên mua lựa chọn để phù hợp với nhu cầu và khả năng đóng phí của bản thân cũng như phù hợp với những quy định của doanh nghiệp bảo hiểm và được ghi ở giấy yêu cầu bảo hiểm hay trong phụ lục của hợp đồng. 

Phí bảo hiểm có mối quan hệ chặt chẽ với số tiền bảo hiểm và trên thực tế, mức phí bảo hiểm thường được tính căn cứ theo số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí bằng công thức sau:

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí

Như vậy, số tiền bảo hiểm là cơ sở để tính mức phí bảo hiểm, phí bảo hiểm càng cao thì quyền lợi mà người mua nhận được sẽ càng lớn. Tuy nhiên trước khi mua bảo hiểm, bạn hãy cân nhắc tham gia với mức phí phù hợp để đảm bảo duy trì hợp đồng.

Phi ban dau trong bao hiem nhan tho la gi

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm, qua đó giúp bản thân chủ động hơn trong việc hoạch định tài chính và lựa chọn tham gia các sản phẩm phù hợp với nhu cầu. 

Nếu còn băn khoăn không biết nên tham gia gói bảo hiểm nào và với mức phí bao nhiêu là hợp lý, hãy liên hệ với Giải pháp Bảo hiểm ngay để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Quý khách muốn biết thêm thông tin?

Bạn vẫn còn phân vân để lựa chọn gói sản phẩm phù hợp? Bạn muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.